MIXAGE GRAPHICS CAMERA MONTAGE REGIE PRODUCTIE
quick adjust producties gegevens
regie
MIXAGE GRAPHICS CAMERA MONTAGE REGIE PRODUCTIE

 

In 1998 ben ik begonnen als regisseur bij Joop van den Ende producties. Vanaf 1-1-2000 ben ik gaan freelancen.

Sinds 2009 werk ik niet alleen meer als regisseur, ook als producent realiseer- en produceer ik commercials, televisieprogramma’s, bedrijfsfilms..

Waarom bedrijfsfilms?
Omdat video een merk of een organisatie menselijk maakt. In een video zie je mensen van vlees en bloed.

Daarom onthouden we de inhoud van een video beter, dan een tekst uit een brochure of folder. Bewegende beelden prikkelen de emotie meer dan een geschreven tekst.

Daar komt bij dat een tekstuele uitleg of instructie vaak heel veel woorden kost, terwijl je dezelfde informatie met videobeelden vaak in één oogopslag duidelijk maakt.

Video werkt!

 

Ik beschik over mijn eigen greenscreen studio, inspreekcel, camera's en montagefaciliteiten.
2D en 3D animaties kan ik ook voor u verzorgen. 

 

 

Laatste producties
Dirk Scheele
Dirk Scheele Nickelodeon
Nieky Holzken
Nieky Holzken RTL5
Suprise Suprise
Suprise Suprise SBS6
Duurzaam Bijenkorf
Duurzaam Bijenkorf Bedrijfsfilm
Donals Berner docu
Donals Berner docu Bedrijfsfilm
Quick Adjust:Eurolight
Quick Adjust:Eurolight Bedrijfsfilm
Dirk Scheele
Dirk Scheele Nickelodeon
Bijenkorf
Bijenkorf Beleid
Wavelink
Wavelink Gist
Van Zanten
Van Zanten Bedrijfsfilm
Dirk Scheele
Dirk Scheele Op Stap
Gasunie
Gasunie Animatie
Brezan
Brezan 3D Animatie
The 37 Company - Medica
The 37 Company - Medica Bedrijfsfilm
0037
0037 Medica
Overige producties
Look Forward - Bedrijfsfilm
Hoofdkantoor - Bedrijfsfilm
Koffie Society - Bedrijfsfilm
D66 Naarden - Campagnefilm
Standard Fasel - Economizer
Standard Fasel - Veendam
Rings Gala Huizen - Verslag
NEM Standaard Fasel - Bedrijfsfilm
The 37 Company - Premium Warming Suit - Bedrijfsfilm
The 37 Company - Blankets Plus - Bedrijfsfilm
Standard Fasel - Economizer - Bedrijfsfilm
Dirk Scheele - Op Stap - Commercial
Overtreders - SBS 6
Kamera Express - Commercial
Huis, Tuin en Keukenavonturen 2 - Nickelodeon
Huis, Tuin en Keukenavonturen - Nickelodeon
Twinfield Klantendag - Bedrijfsfilm
Nederlands Forensisch Instituut - Bedrijfsfilm
Europarcs - Commercial
Finitro - Commercial
Jorritsma blikt vooruit - RTL Z
Overtreders - SBS 6
Kamera Express - Commercial
Twinfield Klantendag - Bedrijfsfilm
Nederlands Forensisch Instituut - Bedrijfsfilm
Europarcs - Commercial
Finitro - Commercial
Jorritsma blikt vooruit - RTL Z
Europarcs - Bedrijfsfilm
Dekamarkten Sinterklaasfeest - Bedrijfsfilm
KPN Getronics Bid - Bedrijfsfilm
TV Makelaar - RTL 4
Ruby Wax goes dutch - NET 5
Mijn Tweede Thuis - RTL 4
De ultieme woondroom - SBS 6
Ik wed dat ik t kan - RTL 4
Wil je met me trouwen - RTL 4
Kerstjournaal - RTL 4
Creatiev - SBS 6
Stuk! - Pilot
Max en Loretta - MAX
Lekker weg in Nederland - SBS 6
Het beste idee van Nederland - SBS 6
Korenslag - EO
Just the two of us - Talpa
Restaurant Makeover - NET 5
On a mission - NET 5
Je wordt bedankt - SBS 6
Tros zomeravond cafe - TROS
Super Surprise Show - Talpa
Het Nationale Verkeersexamen - SBS 6
Life & Cooking - RTL 4
1 tegen 100 - Talpa
Je echte leeftijd - RTL 5
Camping Life - RTL 4
Beter in bed - RTL 5
Vroem, Vroem - Nickelodeon
Race tegen de klok - SBS 6
Ik doe alles voor jou - NCRV
Sportshake - RTV NH
Hoezo? - TELEAC
Loveletters - TROS
Dirk Scheele en de liedjesband - Nickelodeon
Huis op stelten - NCRV
I love Valentine, I love 1976 - NET 5
TVM Werk & Advies - Bedrijfsfilm
Salon 29 - Bedrijfsfilm
Mobii Point - Bedrijfsfilm
Beach Life - Pilot
Films en Sterren - Veronica
Lovetest - RTL 4
Straat op stelten - RTL 4
Achmea Kennisquiz - RTL 4
Kika - Bedrijfsfilm
1 miljoen wat? - Talpa
All Women on Top - RTL Z
1.Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contactuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voorvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.
2.Offerte
Bert Penraat Regie & Productie stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Bert Penraat Regie & Productie bepaalt deze uren in alle redelijkheid.
3.Reis en verblijf
Alle reis- en verblijfkosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Bert Penraat Regie & Productie hanteert een vergoeding van € 0,35 per gereden km.
4.Muziek
Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten alle rechten worden afgedragen aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tevens kan worden overeengekomen om rechtsvrije (kosteloze) muziek te gebruiken bij de productie.
5.Voice over
Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice over vallen niet onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen en in de offerte is meegenomen.
6.Auteursrecht
Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Bert Penraat Regie & Productie. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Bert Penraat Regie & Productie de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
7.Betalingscondities
Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.
8.Aansprakelijkheid
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde ben ik (Bert Penraat Regie & Productie) nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Met name ben ik (Bert Penraat Regie & Productie) ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand-schade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij hem of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De opdrachtgever (koper) is gehouden ons te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.
KVK
Deze algemene voorwaarden zijn ingediend bij de KVK op 21-02-2017